Vision for den danske musikskole
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Visionen - Alle børn skal lære at spille i musikskolen

undefined

Musik er et universelt sprog. Alle kan opleve og udtrykke musik med stemme, krop eller instrument og således kommunikere på tværs af sproglige, fysiske og kulturelle barrierer. Musikken rammer dig lige der, hvor du er, og derfor mener vi, at alle børn og unge uanset talent, social herkomst, køn, etnicitet og handicap skal lære at spille i musikskolen. Musikskolen for alle.

 

 

Tre overordnede mål til virkeliggørelse af visionen

Når vi siger, at alle børn skal lære at spille i musikskolen, er de tre overordnede mål:

 1. Kommunerne tilbyder alle børn i den skolepligtige alder gratis instrumental- og vokalundervisning.
 2. Alle danskere ved, at musikskolen er en spirekasse for den danske musikkultur, hvor også de selv kan gro med.
 3. Politikere og embedsmænd har fokus på at implementere lovgivningen vedrørende musikskolerne.

1. Tænk, hvis der var gratis instrumental- og vokalundervisning

Skal man nyde godt af musikskolens tilbud, kræver det en robust familieøkonomi med overskud til at betale adskillige tusinde kroner om året. Derfor spørger vi nu: Er musikskolen reelt tilgængelig for alle børn og unge i Danmark?

Nøglen til at slå musikskolens døre helt op ligger i brugerbetalingen. Derfor er det vores mål, at musikskolen over tid skal gøres fri af egenbetaling. Således fjernes en af de væsentligste hindringer for, at alle børn og unge kan deltage i musikskolelivet.

De mere konkrete delmål lyder: 

 • Brugerbetalingen sættes ned, så børn fra familier med mere begrænset økonomi også kan komme til at spille i musikskolen.
 • Kvalificeret musikundervisning er tilgængeligt for alle børn i skoletiden uden betaling.
 • Der følger økonomiske midler med det gensidigt forpligtende samarbejde mellem musikskoler og folkeskoler.
 • Undervisningsfaciliteter opdateres, så de modsvarer nutidige brugeres forventninger.
 • Fleksible undervisningstilbud er etableret, såsom fripladsordninger og differentierede prisklasser.
 • Forsøg med gratis musikundervisning i udvalgte kommuner.
 • Forskningen i direkte og afledte fordele ved musikundervisning er blevet styrket.

2. Tænk, hvis musikskolen blev betragtet som den spirekasse, den er...

Musikskolen er vores musikkulturs spirekasse. Her skal alle i løbet af deres børne- eller ungdomsliv have mulighed for at gro. Musikskolen har etableret sig som stedet, hvor børn og unge med interesse for musik slår rødder, modnes og bliver en del af musikkulturen dér, hvor det passer for den enkeltes interesser og evner. Lige præcis musikskoleinstitutionen har over tid vist, at den er en spiller, som evner at varetage dette musikpædagogiske gartnerarbejde. Her findes de optimale vækstbetingelser for alle fra de yngste ”babybongobørn” og op til de unge 24-årige musikudøvere.

De mere konkrete delmål lyder:

 • Samarbejdet mellem musikskolen og de lokale musik- og kulturmiljøer er blevet styrket.
 • Samarbejdet med folkeskolens musiklærere og ledere og daginstitutioner er blevet styrket.
 • Vi synliggør alt det, der allerede er i gang for at bringe musikundervisningen ud til alle.
 • Vi deler de gode eksempler.
 • Vi skaffer lokale ambassadører for Musikskolen for alle - både ledere, lærere, elever og forældre.
 • Vi kommunikerer, hvordan musikskolen både har tilbud til bredde og elite.
 • Vi lægger både vægt på musikkens iboende værdi og den nytte, den gør for fx karakterdannelse og koncentrations- og samarbejdsevner.
 • Musikskolen samarbejder med folkeskolens kor og ensembler.

3. Tænk, hvis politikerne fulgte ordene op med handling

Der er hårdt brug for en visionær politisk satsning, som vil styrke musikskolerne nu og i fremtiden. Musik- og folkeskolesamarbejdet har potentiale til meget mere end det, vi har set indtil nu, men uden politisk opmærksomhed og økonomisk hensyntagen taber vi denne udviklingschance på gulvet. Musikskolerne vil givetvis fortsat arbejde på at leve op til de politiske intentioner omkring samarbejdet mellem musik- og folkeskoler i Den åbne skole - men vi savner fra politisk hold en erkendelse af, at musikskolerne som en relativt lille aktør risikerer at blive kvalt i de gode intentioner, hvis ikke der følger økonomi med de politiske aftaler.

De mere konkrete delmål lyder:

 • I alle kommuner er musikskolen placeret i den samme forvaltning som folkeskolen med tilstrækkelig politisk fokus og økonomi.
 • Alle kommuner følger op på lovgivningen vedrørende det gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskole og musikskole.
 • Brugerbetalingen - herunder adgang til fripladsordninger etc. - er blevet mere ensartet via bekendtgørelsen om musikskoler.
 • Vi arbejder for at styrke lovgivningen vedr. det gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskole og musikskole.
 • Vi skubber på for, at lovgivningen understøtter en udvikling med flere kvalificerede musikskolelærere i hele landet.
https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533